Život je........bezgranična poezija bola i tuge

Vrijeme ašika

19.10.2016.

Zapis sa stečka iz 2016

 A se,
preko bijela svijeta,
i k tomu josh,
iza zvijezda treperavijeh,
i palijeh,
a se stoji kam,
osmijeha zaledjena,
i k tomu još,
preko bijela svijeta,
njegovije glas preletje,
k njemu se vrati,
da ga cluju njegovije zapecatljene ushi,
i njegovija dusa u njedrima kama.
Gospode iznad zvijezda palijeh i treperavijeh,
a se,
ne ostavi me posljednijeg,
ot roda,
ot vjere,
nit poslijednijeg,
kamom obiljezeneg.

18.10.2016.

Mali čovjek

Kad ustaneš,
i omrkneš,
i pri tom ostaneš,
mali,mali čovjek,
noseći cijeli nebeski svod,
na svojim golim ramenima,
svaki dan Bogom propisan,
znaš li,
da mali,mali čovjek,
veliki ,veliki je insan.
I svaku čarobnu noć u snovima,
spustit ćeš nebeski svod pored sebe na jastuk ispunjen željama,
da doživiš još jedan dan,
kao mali,mali čovjek,
i kao mali mali čovjek živiš iznova san,
u kojem je sloboda ondje gdje si ti,
u kojem je tvoja misao,samo tvoja,
u kojem cijeli nebeski svod na ramenima tvojim,
nije teret,
u kojem ljubav je srca iskra,
a duša vječno je čista,
u kojem mali,mali čovjek,
svoje je sudbe krojać.


08.10.2016.

Bezličnost

Jednom,
svi do jednog bijeli dani,
biće tamom okupani.
A sta je tama,
kraj za kraj,
kraj za kraj u kojem živimo u stvarnosti,
neosvrnuti oko sebe.
Kraj za kraj,
stoljeća tuge,
stoljeća nesloge,
stoljeća potlaćenosti bezličnim,
samo slijepac zna ,
istinsko lice tame,
evo nas,
slijepac do slijepca,
u vrstu pored zida,
poredani.

21.09.2016.

Lutke sa stubova

Sve ovo je više od čuđenja,
kao,
kao od ponosa nasmijana lica u beznađu,
našem,
naših nepojmljivo ponovljenih izdaja.
Svako u svako,
svom sokaku,
blesavosti,
zanesenosti tuđim rijećima od laži ubuđavljenim,
svako,
nikako i nigdje drugdje viđenim,
ponorom razuma,
kao od ponosa nasmijana lica,
u saznanju,
slobode nepripadanja.

16.09.2016.

Logika

Ništa je,
ako neko "ništa" zaboravi,
bezrazložno optužen,
da je neko "ništa",
preko noći,
u neko "nešto",
iz ničega izraslo.
I onda svijet pod nogama jednog čovjeka,
počinje izmicati,
ukraden,prekrojen,
drugačijim očima zamišljen,
neko "nešto",
u neko "ništa",
voljnim momentom nekog "bitnog,
preko noći postalo,
od čovjeka do "čovjeka,
insanska idiotska logika.

08.09.2016.

Dijaspora

U Bosni,
mrzi se ono što se voli,
i voli se ono što se voli,
iz neznanja,
ne voli se ono što se mrzi.
Široko polje,
i uski kanjoni bez rijeka,
ne ovdje,
pod ovom stopom od zemlje ove,
jedna,
jedna samo,
nikad jedna po jedna,
jedna samo,
takva je kakva je,
suđena sudbina neka.
U Bosni,
čekam na sebe,
mrzim što volim,
i volim što volim,
i iz znanja u inat sebi
volim ono što najviše mrzim.

27.07.2016.

Znanje

Ja znam,
da svojega znanja ne znam,
da mi govor aškom je zaražen,
odvajkada,
a ni srce ni razum ne vladaju mnom,
aške je od duše,
duša je aškom zatrovana.
Ja znam,
ta znanje tvoje ne zna,
ni razuma ni tijela ni duše,
možda tek,
flamenco tvoga srca zna,
dušom gitare razigran,
da ja,
pjesnik odvajkada,
sužanj sam,
moga a tvoga
od aška rođena stiha
 

26.07.2016.

Prepoznavanje

Ostadoh isti onaj usamljenik,
ne moraš me vidjeti,
godinu,
dvije,
ne moraš mi čuti korake do sudnjega dana,
ostadoh onaj isti usamljenik čudna pogleda,
pogleda u kojem se spaja polazište i odredište,
govor i muk,
čežnja i zvuk,
i sve zato što, patnja nije izmišljena pjesnička riječ,
nego je riječ koja je izmislila pjesnika.
Prepoznat ćeš me,
kada bi bio prosjak na ćošku ulice sa zdjelom u rukama,
kada bi bio vjetar nemirni iznad tvojih uvojaka,
prepoznat ćeš me po mirisu udova mokrih od abdesta,
prepoznat ćeš me po snu,
u kojem hodam,
sanjam i hodam,
posljednji sam pjesnik,
u sanjivom patnjom uspavan

05.05.2016.

Pismo

Saznao sam šta je laž,
moju istinu,
drugi izgovara,
kao svoju istinu,
laž,
laž,
emotivno-nakaradna karikatura.
Saznao sam šta je gubljenje vremena,
krug u krugu,
iscrtan i obilježen,
niko ne izlazi na mejdan nikome,
ni sebi samom,
bez uvrede,
izgovorene lažne istine,
u krugu povjerljivih,
imenom samo.

04.05.2016.

Pismo

Padam,
 i kao da rastem,
iz crne zemlje naopako,
 korijen na nebu,
stablo nad krosnjom,
dan ugleda novi dan,
sakrije se noć pred mjesecom,
 a ja padam,
ili samo rastem,
iz crne zemlje,
naopako.


Stariji postovi