Život je........bezgranična poezija bola i tuge

Vrijeme ašika

12.06.2017.

Niko

Od njih niko,
ne dotače me lično,
riječima,
ahom iz njedara,
pogledom pregršt davanja bez iznimke,
od njih lično,
ne ostade u meni,
ni trunka praha njihovih svemira,
u kojima su svi svjetovi i planete ravne ploče,
a sunca su zvijezde za izdisaj zrele.
Od njih niko,
ne dotače me lično,
ne ostavi amanet za sutrašnji dan,
za blisku mrklu noć,
od njih niko,
nit bi,
nit posta,
nit osta,
bar sjena,
pečata njihovih tijela.