Život je........bezgranična poezija bola i tuge

Vrijeme ašika

13.06.2017.

Nikdar

Otekle su mnoge vode,
bistre poput suza,
i mutne poput snova,
nakon njih,
ostaše tragovi linija na kamenu,
ispisan govor đubora sama,
kao pismo skriveno od svakakva oka,
da ti kaže,
ja sa bio,
ti si bio,
niko od nas nikdar,
nije ostao.